...

 15mapa

Aktualności

„W drodze do Niepodległości …”

W drodze do Niepodległości …W dniu 29.11.2018 r. do Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie przyjechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chorzewie. Uczniowie klasy VI i klasy VIII uczestniczyli w lekcji nt. „ W drodze do Niepodległości – z historii polskich organizacji patriotycznych: PTG ”Sokół” i „Strzelec”. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z historią i działalnością w/w organizacji w czasach zaborów, w okresie międzywojennym i obecnie oraz uświadomienie ich wpływu na kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i krzewienia ducha polskości. Lekcja została przygotowana w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Dziękujemy za wizytę.

 W drodze do Niepodległości …   W drodze do Niepodległości …