...

 15mapa

Aktualności

62. urodziny Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie
z historii i działalności

62. urodziny Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie 1 lutego 1957 roku decyzją Wydziału Oświaty w Pajęcznie została otwarta Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Pajęcznie. Pierwsze książki dla nowej placówki przekazała Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi (książka z numerem 1 nadal jest w naszych zbiorach!). W ciągu 62 lat swojego istnienia biblioteka kilkakrotnie zmieniała adres i swoją nazwę, co związane było ze zmianami administracyjnymi w kraju. Najpierw była to Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa, mieściła się przy ul. Kościelnej, obecnie Parkowa, a następnie przy ul. 1 Maja 17. W 1973 r. została przeniesiona do nowo wybudowanego Domu Nauczyciela przy ul. Wiśniowej 7, w którym miała wreszcie swój własny lokal ! Po likwidacji powiatów w 1975 r była to Biblioteka Pedagogiczna, a w 1991 r. po włączeniu w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie, filia w Pajęcznie. W wyniku zmian administracyjnych w 1998 roku Pajęczno znalazło się w województwie łódzkim, biblioteka znów zmieniła swoją siedzibę – znalazła się w lokalu ZGH przy ul. Kościuszki 76, gdyż Dom Nauczyciela został oddany przez lokalne władze ZUS-owi (w ten sposób biblioteka rozpoczęła kolejną wędrówkę), od 2000 roku stała się filią Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Obecnie nosi nazwę Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie i mieści się, od grudnia 2006 r., przy ul. Wiśniowej 5 (w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu). Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który ponosi koszty funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej.

W początkowym okresie istnienia placówki jej głównym użytkownikiem był nauczyciel i student, ale obecnie biblioteka służy wszystkim zainteresowanym własnym doskonaleniem i kształceniem. Księgozbiór biblioteki liczy 21085 książek, 520 multimediów (bogaty zbiór płyt DVD z najnowszej historii Polski wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej), 510 roczników czasopism. Zgodnie z profilem biblioteki pedagogicznej gromadzimy głównie zbiory z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki i oświaty, psychologii, ale także innych dziedzin wiedzy, np. ekonomii, prawa, nauk społecznych, literaturę popularnonaukową, literaturę piękną, w tym lektury szkolne.

Placówka nasza, jako jedna z pierwszych w powiecie pajęczańskim, została w pełni skomputeryzowana. Papierowa karta czytelnika, papierowa karta książki, długopis i tradycyjny katalog nie istnieją u nas od 2008 roku! Wszyscy użytkownicy są zapisywani w komputerowej bazie danych, wszystkie zbiory zwarte są dostępne w katalogu online. Czytelnik naszej biblioteki może zdalnie, siedząc w dowolnym miejscu w Polsce i nie tylko, przeglądać katalog książek, rezerwować i zamawiać książki, a automatyczny system powiadamiań informuje go o terminie zwrotu książek. Każda książka ma swój własny kod kreskowy, co sprzyja szybkiemu wypożyczeniu poprzez czytnik kodów kreskowych, jak mówią przedszkolaki – tak jak w sklepie!

Biblioteka Pedagogiczna w Pajęcznie i w przeszłości i obecnie zawsze podejmowała działania na rzecz wspomagania szkół w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, aktywnego włączania się w różnorodne akcje. Wytycznymi do naszych działań jest polityka oświatowa państwa i coroczne priorytety Łódzkiego Kuratora Oświaty, ale także potrzeby środowiska, w którym funkcjonujemy. W każdym roku szkolnym przygotowujemy Ofertę naszych działań, którą umieszczamy na naszej stronie www i przesyłamy do szkół.

Np. w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadziliśmy 78 zajęć i lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 1433 uczniów, przeprowadziliśmy 2 międzyszkolne konkursy tj. plastyczny „Wiosna, lato, jesień, zima – cztery pory roku na wsi” w związku z obchodami Roku Reymonta w woj. łódzkim (sponsorem głównych nagród był KRUS w Pajęcznie) i literacko-plastyczny „Jestem bezpieczny w cyberprzestrzeni” ( sponsor głównych nagród – PKO BP w Pajęcznie). Zorganizowaliśmy 6 szkoleń dla nauczycieli, w których wzięło udział 100 osób. Dotychczas odbiorcą naszych działań było Publiczne Przedszkole Nr 1 i Nr 2 w Pajęcznie oraz szkoły podstawowe w: Białej, Bogumiłowicach, Dworszowicach Pakoszowych, Kiełczygłowie, Strzelcach Wielkich, Zamościu, Makowiskach, Raciszynie, Trębaczewie, Chorzewie oraz szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Pajęcznie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działoszynie.

Aktywnie od lat uczestniczymy w wielu akcjach na rzecz promocji czytelnictwa i lokalnego środowiska np. Głośne czytanie dzieciom, Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakazanych Książek, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Bookcrossing, Narodowe Czytanie. Realizując swoje działania Biblioteka Pedagogiczna w Pajęcznie systematycznie współpracowała i współpracuje z pajęczańskimi przedszkolami, ze szkołami z terenu powiatu pajęczańskiego, z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie, z Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Pajęczno, z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu-u w Pajęcznie, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Okazjonalnie do współpracy zapraszaliśmy także Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie. I oczywiście codziennie prowadzimy obsługę czytelnika w wypożyczalni, czytelni i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. O naszych działaniach informujemy poprzez stronę www i Fb.

62-letnia historia naszej placówki została zapisana w 6. kronikach. Placówka nasza była także tematem pracy magisterskiej i pracy dyplomowej. Mamy nadzieję, iż kolejne lata działalności Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie nadal będą służyły naszym użytkownikom i lokalnej społeczności!  

62. urodziny Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie   62. urodziny Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie   62. urodziny Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie   62. urodziny Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie