...

 15mapa

Aktualności

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Warsztaty metodyczne dla nauczycieliW dniu 14.11.2018 r. i 21.11.2018 odbyły się warsztaty metodyczne pt. „Rola motywacji w procesie nauczania i uczenia się” zorganizowane przez naszą bibliotekę we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Warsztaty prowadziła Pani mgr Dorota Wiśniewska, konsultant z WODN w Sieradzu. Celem warsztatów było dostarczenie wiedzy nt. motywacji – jej wpływu na wyniki nauczania i uczenia się oraz na zmiany w zachowaniu, a także jak stworzyć warunki w klasie, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności oraz zachęcają do współdziałania w grupie. W spotkaniu uczestniczyło 21 nauczycieli z terenu powiatu pajęczańskiego.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty! 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli   Warsztaty metodyczne dla nauczycieli   Warsztaty metodyczne dla nauczycieli