...

 15mapa

Aktualności

XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018 

XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018Tegoroczny XV Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Działania naszej placówki zostały ukierunkowane na promocję książki, czytelnictwa i biblioteki.

 

Akcja „Głośne czytanie dzieciom 2018 ” –08.05.2018 i 10.05.2018 r.

Głośne czytanie dzieciom w czasie Tygodnia Bibliotek stało się już tradycją naszej placówki i BPGi M-ta Pajęczno. Tak jak w roku ubiegłym do akcji czytania swoim młodszym kolegom zostali zaproszeniu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pajęcznie (oddziały gimnazjalne).
W dniu 08.05.2018 r. uczniowie klasy III c gimnazjalnej - Klaudia Jura, Maja Mielczarek i Maciej Miszewski czytali 3-4 –latkom, 5-latkom i 6-latkom z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie, a Klaudiusz Ruchniak połączonej grupie 4-latków z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie (oddziały zamiejscowe). Grupom młodszym przeczytano książeczki z serii „Tupcio Chrupcio” Anny Casalis, a grupom starszym książki z serii „Basia” Zofii Staneckiej. Uczniów do akcji czytania zaangażowała i przygotowała Pani Jolanta Witulska, nauczyciel bibliotekarz ze SP Nr 2 w Pajęcznie. Dzieci słuchały czytanych tekstów z zainteresowaniem. Wspólne przeżywanie przygód bohaterów w/w/ książeczek dostarczyło dzieciom wielu wrażeń!.
W dniu 10.08.2018 r. zgodnie z harmonogramem odbyło się głośne czytanie dla grup 5-latków z PP Nr 2 w Pajęcznie. Dzieciom książeczki Zofii Staneckiej z serii „Basia” czytali pracownicy bibliotek. Tym razem dzieci, pod opieką P. Alicji Górnik, Aleksandry Trawczyńskiej i Moniki Fiedler, przybyły do naszych placówek.

XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018

XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018

Teatrzyk Kamishibai przedstawia… - H. Ch. Andresen – „Brzydkie kaczątko” - 09.05.2018r.

W drugim dniu Tygodnia Bibliotek, odwiedzi li Bibliotekę Pedagogiczną w Pajęcznie uczniowie klas „O”, I „a”, „b” i „c” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie wraz z wychowawczyniami – Renatą Bujak, Dorotą Gajęcką, Jolantą Gruszką, Ewą Mikołajczyk. Teatrzyk Kamishibai przedstawił uczniom sztukę „Brzydkie kaczątko” na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. Celem imprezy było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie uczuć empatycznych i wrażliwości. Dzieciom baśń podobała się bardzo, słuchały i oglądały z zapartym tchem ! Chętnie wypowiadały się na temat jej treści. Na koniec spotkania dzieci z każdej grupy wspólnie malowały portret pięknego łabędzia.

XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018

XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018

Lekcje biblioteczne na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie

Na zaproszenie nauczyciela bibliotekarza P. Sabiny Wojtal, działającej w naszej Sieci współpracy i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz – aktywna biblioteka”, przeprowadziliśmy lekcje biblioteczne promujące książkę i czytelnictwo poprzez przedstawianie sylwetek pisarzy – autorów lektur szkolnych.
10.05.2018 r. - „Adam Mickiewicz”. Uczestnikami lekcji byli uczniowie klasy V b i VII b. Uczniowie zostali zapoznani z postacią naszego wieszcza narodowego. Poznali najważniejsze fakty i ciekawostki dotyczące jego życia i twórczości. Mamy nadzieję, iż ukazanie postaci Adama Mickiewicza od trochę innej, „nie szkolnej” strony, zainteresowało uczniów osobą poety i zachęci ich do lektury utworów naszego klasyka.
15.05.2018 r. - „Jan Brzechwa – autor znany i kochany”. Uczestnikami lekcji byli uczniowie kl. III i IV. Uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi faktami i ciekawostkami z życia bajkopisarza. Lekcja była okazją do przypomnienia sobie wierszy znanych im z wczesnego dzieciństwa – „Na straganie, „Skarżypyta”, „Samochwała, „Leń”. Jedna z uczennic pięknie zaśpiewała „Na wyspach Bergamutach”.

XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018   XV Tydzień Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 2018

W dniach 08.05-15.05 przechodnie mogli zapoznać się z ciekawymi hasłami i sentencjami dotyczącymi czytania oglądając mini instalację w oknach wypożyczalni ph. „Człowiek - czytanie”, a w wypożyczalni wystawką „8. Maja – Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek „ przedstawiliśmy historię niektórych bibliotek i sylwetki sławnych ludzi, którzy w pewnym okresie swojego życia związani byli z bibliotekarstwem jak np. Anatol France, Joachim Lelewel, Laura Busch, Stefan Żeromski.