...

 15mapa

Aktualności

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz-aktywna biblioteka”

              Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz-aktywna biblioteka” W dniu 11.04.2018r.odbyło się kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz-aktywna biblioteka” działającej przy naszej placówce.
W I części spotkania omówiliśmy funkcjonowanie Sieci i jej działalność w zakresie promocji czytelnictwa i rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz podejmowania wspólnych działań Sieci na rzecz realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, w postaci m.in. konkursu literacko-plastycznego „Jestem bezpieczny w cyberprzestrzeni”. Ustalono jego Regulamin, przebieg i organizację.
W II części spotkania odbyły się warsztaty nt. „Kształtowanie umiejętności społecznych – zachowania asertywne”, która poprowadziła Pani mgr Justyna Gołębiowska, pedagog i terapeuta z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie. Uczestniczki spotkania dowiedziały się czym jest asertywność, co nam daje, jak kształtować zachowania asertywne. W toku dyskusji zgodzono się, iż sztuka asertywności jest niezmiernie ważna, ale też trudna, dlatego trzeba pracować nad kształtowaniem swoich zachowań asertywnych. Przedstawiłyśmy także koleżankom z Sieci wykaz publikacji zwartych dostępnych w BP w Pajęcznie nt. asertywności.
W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.