...

 15mapa

Aktualności

„Dla Niepodległej”…

Dla NiepodległejW dniu 05.04.2018 r. na zaproszenie Pani Magdaleny Piotrowskiej, nauczyciela polonisty i bibliotekarza ze Szkoły Podstawowej w Raciszynie, przeprowadziliśmy na terenie tej placówki lekcje nt. „Józef Wybicki – autor słów Mazurka Dąbrowskiego”, w których uczestniczyli uczniowie klasy IV a, IV b, V a, V b i klasy VI. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z postacią wybitnego Polaka - pisarza i polityka, autora słów polskiego Hymnu Narodowego – Mazurka Dąbrowskiego, szambelana Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1780 roku, aktywnego uczestnika walk o odzyskanie niepodległości Polski na przełomie XVIII i XIX w. m. in. u boku Napoleona Bonaparte.

Uczniowie poznali fakty z życia i działalności Józefa Wybickiego i okoliczności powstania pieśni żołnierskiej „Mazurek Dąbrowskiego”, która stała się w roku 1927 polskim Hymnem Narodowym, a tym samym jednym z naszych symboli narodowych. Lekcje zostały przeprowadzone w ramach realizacji przez szkołę programu „Dla Niepodległej ” w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.
Dziękujemy za zaproszenie!  

Dla Niepodległej   Dla Niepodległej   Dla Niepodległej   Dla Niepodległej   Dla Niepodległej