...

 15mapa

Aktualności

Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie W dniach 01.12.2017r.- 14.12.2017r. przeprowadziliśmy cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pajęcznie. Uczestnikami były klasy:

  • 01.12.2017 - klasa III „b” pod opieką P. Teresy Kapuścińskiej 04.12.2017r. - klasa II „b” pod opieką P. Barbary Prokop
  • 05.12.2017r. - klasa. III „ c” pod opieką P. Aliny Gleń. 08.12.2017 r- klasa III „d” pod opieką P. Bożeny Maciągowskiej
  • 12.12.2017r .- klasa III „a” pod opieką P. Anety Bęben i Beaty Warzycha
  • 14.12.2017 r.- klasa II „a” pod opieką P. Anny Hałaczkiewicz

Realizowane były tematy lekcji wpisujące się w kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 i zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane przez szkołę tj:

  • „Józef Wybicki – autor słów Mazurka Dąbrowskiego”. Celem lekcji „Józef Wybicki – autor słów Mazurka Dąbrowskiego” było przybliżenie na tle epoki postaci Józefa Wybickiego –pisarza, uczestnika wojen napoleońskich, a przed wszystkim twórcy słów „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech ”. Uczniowie zostali zapoznani z okolicznościami powstania w/w utworu, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został ustanowiony Polskim Hymnem Narodowym – jednym z symboli odrodzonej Polski.
  • „Bądź bezpieczny w sieci – jak przeciwstawiać się agresji w cyberprzestrzeni, jak nie zostać ofiarą cyberprzemocy”. Celem lekcji było uświadomienie uczniom różnych form cyberprzemocy oraz zagrożeń jakie mogą spotkać każdego z nas, gdy nierozsądnie korzystamy z możliwości jakie stwarza nam cyberprzestrzeń i jakie mogą być tego konsekwencje. Podczas zajęć wykorzystano film edukacyjny z serii „Zaplatani w Sieć” – „Happy slapping”, czyli nowej formy przemocy w cyberprzestrzeni – filmowania aktu przemocy (w sytuacji kompromitującej, ośmieszającej lub poniżającej określoną osobę), a wcześniej specjalnie zainicjowanego, a następnie rozpowszechnianie nagrania w Internecie oraz film ”Cyberprzemoc 3”. Zwrócono uwagę na odpowiedzialność prawną, jeżeli nie przestrzega się tzw. Netykiety.
  • „Biblioteka Pedagogiczna w Pajęcznie i jej oferta dla użytkownika”. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z BP w Pajęcznie i jej ofertą – zbiory, działalność. Uczniowie dowiedzieli się jakie zbiory gromadzi biblioteka, kto może być jej użytkownikiem, jak dokonać zapisu, jak działa katalog online, jak wyszukiwać, rezerwować i zamawiać książki. Zachęcono uczniów do korzystania z bibliotek i częstego kontaktu z książką.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty współpracy!  

Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie    Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie    Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie    Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie    Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie    Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie    Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie    Cykl lekcji dla uczniów klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie